ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-LPN-30634

ที่ดิน

บ้านธิ , ลำพูน

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 100

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2560 12:46:30 น.

รหัส : LA-LPN-40738

ที่ดิน

บ้านธิ , ลำพูน

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 5200

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2560 01:53:51 น.

รหัส : LA-LPN-17627

ที่ดิน

บ้านโฮ่ง , ลำพูน

ราคา 1,250,000 บาท

พื้นที่ 2006

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2560 17:40:41 น.

รหัส : LA-LPN-40027

ที่ดิน

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 2800

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2560 07:01:31 น.

รหัส : LA-LPN-31529

ที่ดิน

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 29,900,000 บาท

พื้นที่ 1798

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2560 23:17:55 น.

รหัส : LA-LPN-24025

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 2,170,000 บาท

พื้นที่ 1159

อัพเดทล่าสุด 29 ส.ค. 2560 23:05:24 น.

รหัส : OF-LPN-19164

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 27,500,000 บาท

พื้นที่ 472

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2560 02:16:32 น.

รหัส : HO-LPN-17537

บ้านเดี่ยว

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 971

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2560 16:44:01 น.

รหัส : HO-LPN-10514

บ้านเดี่ยว

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 19,990,000 บาท

พื้นที่ 971

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2560 06:26:55 น.

รหัส : LA-LPN-5445

ที่ดิน

เวียงหนองล่อง , ลำพูน

ราคา 0 บาท

พื้นที่ ๓๐๘ ตารางวา แต่แบ่งเป็น ๓ แปลง

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2560 07:16:07 น.

รหัส : LA-LPN-5444

ที่ดิน

เวียงหนองล่อง , ลำพูน

ราคา 0 บาท

พื้นที่ ๓๐๘ ตารางวา แต่แบ่งเป็น ๓ แปลง

อัพเดทล่าสุด 21 ม.ค. 2560 17:38:15 น.

รหัส : HO-LPN-4410

บ้านเดี่ยว

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 890,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ย. 2559 16:33:22 น.

1