ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-PKN-23854

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 4,900 บาท

พื้นที่ 100

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2560 17:18:32 น.

รหัส : TH-PKN-25474

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 48

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2560 00:11:58 น.

รหัส : HO-PKN-33070

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 7,800,000 บาท

พื้นที่ 103

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2560 18:11:46 น.

รหัส : HO-PKN-35456

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 7,800,000 บาท

พื้นที่ 103

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2560 18:08:21 น.

รหัส : HO-PKN-37325

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 103

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2560 18:05:38 น.

รหัส : HO-PKN-40912

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 17,900,000 บาท

พื้นที่ 192

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2560 17:17:23 น.

รหัส : HO-PKN-40905

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 104

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2560 16:52:31 น.

รหัส : CO-PKN-40904

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 250

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2560 16:48:45 น.

รหัส : LA-PKN-40643

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 44,560,000 บาท

พื้นที่ 8912

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2560 15:45:57 น.

รหัส : CO-PKN-40639

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 250

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2560 15:33:24 น.

รหัส : HO-PKN-40358

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 17,900,000 บาท

พื้นที่ 192

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2560 09:29:15 น.

รหัส : HO-PKN-40351

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 104

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2560 08:17:01 น.

รหัส : CO-PKN-40349

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 250

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2560 08:02:37 น.

รหัส : HO-PKN-40344

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 104

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2560 05:27:51 น.

รหัส : CO-PKN-40341

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 250

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2560 05:19:58 น.

รหัส : LA-PKN-39767

ที่ดิน

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 5200

อัพเดทล่าสุด 10 ธ.ค. 2560 05:09:31 น.

รหัส : LA-PKN-39766

ที่ดิน

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 8400

อัพเดทล่าสุด 10 ธ.ค. 2560 05:04:21 น.

รหัส : LA-PKN-39300

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 44,560,000 บาท

พื้นที่ 8912

อัพเดทล่าสุด 7 ธ.ค. 2560 23:16:11 น.

รหัส : CO-PKN-39297

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 250

อัพเดทล่าสุด 7 ธ.ค. 2560 23:06:10 น.

รหัส : CO-PKN-37662

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 76

อัพเดทล่าสุด 7 ธ.ค. 2560 19:05:46 น.