ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-SPK-44803

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 31

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 16:44:04 น.

รหัส : CO-SPK-15377

คอนโดมิเนียม

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 14:37:06 น.

รหัส : CO-SPK-18098

คอนโดมิเนียม

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 14:32:45 น.

รหัส : CO-SPK-19671

คอนโดมิเนียม

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 110

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 14:25:46 น.

รหัส : CO-SPK-30850

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 14:21:06 น.

รหัส : CO-SPK-43503

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 13:59:54 น.

รหัส : TH-SPK-38884

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

พระสมุทรเจดีย์ , สมุทรปราการ

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 18

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 10:31:33 น.

รหัส : TH-SPK-38880

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

พระสมุทรเจดีย์ , สมุทรปราการ

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 10:28:26 น.

รหัส : CO-SPK-38342

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 1,370,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 09:49:42 น.

รหัส : TH-SPK-20526

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 19

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 05:18:52 น.

รหัส : TH-SPK-20698

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 19

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 05:16:13 น.

รหัส : TH-SPK-21195

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 19

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 05:14:16 น.

รหัส : TH-SPK-21197

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ราคา 2,850,000 บาท

พื้นที่ 19

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 05:13:33 น.

รหัส : CO-SPK-24258

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 1,635,000 บาท

พื้นที่ 27

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 05:07:47 น.

รหัส : CO-SPK-38492

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 14 ม.ค. 2561 23:18:40 น.

รหัส : CO-SPK-41483

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 1,580,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 14 ม.ค. 2561 20:51:23 น.

รหัส : CO-SPK-42093

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 14 ม.ค. 2561 15:24:59 น.

รหัส : CO-SPK-42097

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 14 ม.ค. 2561 15:24:06 น.

รหัส : CO-SPK-41867

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 2,530,000 บาท

พื้นที่ 30

อัพเดทล่าสุด 14 ม.ค. 2561 14:31:11 น.

รหัส : CO-SPK-41869

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 14 ม.ค. 2561 14:30:17 น.