ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-SPK-36542

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 07:17:57 น.

รหัส : CO-SPK-36725

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 07:11:38 น.

รหัส : CO-SPK-40069

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 06:49:13 น.

รหัส : CO-SPK-40410

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 06:45:13 น.

รหัส : HO-SPK-40479

บ้านเดี่ยว

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 38,000 บาท

พื้นที่ 84

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 06:41:33 น.

รหัส : CO-SPK-44890

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 1,190,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 06:40:31 น.

รหัส : CO-SPK-41840

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 06:33:28 น.

รหัส : CO-SPK-41977

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 06:32:13 น.

รหัส : CO-SPK-15063

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 06:15:33 น.

รหัส : CO-SPK-15055

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 06:13:58 น.

รหัส : CO-SPK-15057

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 06:13:07 น.

รหัส : CO-SPK-15059

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 06:12:16 น.

รหัส : CO-SPK-17916

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 41

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 06:07:23 น.

รหัส : CO-SPK-17917

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 25

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 06:06:32 น.

รหัส : CO-SPK-17918

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 06:05:45 น.

รหัส : CO-SPK-17919

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 06:04:55 น.

รหัส : CO-SPK-19199

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 21

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 06:02:34 น.

รหัส : CO-SPK-43335

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:20:03 น.

รหัส : CO-SPK-44842

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 280,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:00:07 น.

รหัส : CO-SPK-42517

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 3,400,000 บาท

พื้นที่ 32

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 23:20:37 น.