ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NYK-15332

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 6,300,000 บาท

พื้นที่ 8425

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2560 06:02:02 น.

รหัส : HO-NYK-15329

บ้านเดี่ยว

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 800

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2560 05:59:28 น.

รหัส : LA-NYK-15326

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 1,760,000 บาท

พื้นที่ 1760

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2560 05:56:54 น.

รหัส : LA-NYK-15304

ที่ดิน

ปากพลี , นครนายก

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 4760

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2560 05:17:38 น.

รหัส : LA-NYK-15283

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 96,690,000 บาท

พื้นที่ 6446

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2560 03:20:42 น.

รหัส : LA-NYK-15282

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 13,832,000 บาท

พื้นที่ 6916

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2560 03:18:06 น.

รหัส : LA-NYK-14936

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 19ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2560 17:43:25 น.

รหัส : LA-NYK-14915

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 484

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2560 05:57:47 น.

รหัส : LA-NYK-14914

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 5,400,000 บาท

พื้นที่ 1096

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2560 05:55:07 น.

รหัส : LA-NYK-14912

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 859

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2560 05:52:28 น.

รหัส : LA-NYK-14910

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 30,846,000 บาท

พื้นที่ 15423

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2560 05:49:38 น.

รหัส : LA-NYK-14719

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 3ไร่กว่า

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2560 22:58:41 น.

รหัส : LA-NYK-14350

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 8,360,000 บาท

พื้นที่ 8800

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2560 02:38:47 น.

รหัส : LA-NYK-14349

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 50

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2560 02:28:33 น.

รหัส : LA-NYK-14347

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 1,302,000 บาท

พื้นที่ 651

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2560 02:23:00 น.

รหัส : LA-NYK-14346

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 1,716,400 บาท

พื้นที่ 2452

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2560 02:20:19 น.

รหัส : LA-NYK-14168

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 1,699,125 บาท

พื้นที่ 1661

อัพเดทล่าสุด 11 มิ.ย. 2560 15:17:46 น.

รหัส : LA-NYK-14167

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 2064

อัพเดทล่าสุด 11 มิ.ย. 2560 15:14:56 น.

รหัส : LA-NYK-13214

ที่ดิน

ปากพลี , นครนายก

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 4700

อัพเดทล่าสุด 1 มิ.ย. 2560 00:23:11 น.

รหัส : LA-NYK-13210

ที่ดิน

ปากพลี , นครนายก

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 11

อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2560 23:13:39 น.

1 2 3 4 5